Benedicamus in laudem Patris (Låtom oss till Faderns ära lovsäga)

lovsång för Sabbato ad laudes, plagal dorisk

Språk: latin – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Språk: latin – Tonart: låg – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

℣. Benedicamus, in laudem Patris, qui Matrem suam Mariam benedixit in aeternum, Domino.

℟. Deo dicamus gratias.

– Sankt Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus av Skänninge (d. 1378)

℣. Låtom oss, till Faderns ära, lovsäga Herren, som i evighet välsignat sin moder Maria.

℟. Gud vare tack.

– Tryggve Lundén
Källor:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se
Noter att ladda ner