Regem Virginis Filium (Konungen, Jungfruns Son)

invitatorium för Feria sexta ad matutinum, autentisk frygisk

Språk: latin – Tonart: låg – Sjungs av: Valter Maasalo
Språk: latin – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Regem Virginis Filium, pro nobis crucifixum, venite adoremus.

 1. Venite, exultemus Domino,
  iubilemus Deo salutari nostro :
  præoccupemus faciem eius in confessione,
  et in psalmis iubilemus ei.
 2. Quoniam Deus magnus Dominus,
  et Rex magnus super omnes Deos :
  quoniam non repellet Dominus plebem suam,
  quia in manu eius sunt omnes fines terræ,
  et altitudines montium ipse conspicit.
– Den heliga Birgitta (ca 1303–1373) och Petrus av Skänninge (d. 1378), Ps. 95

Kommen, låtom oss tillbedja Konungen, Jungfruns Son, som för oss är korsfäst.

 1. Kom, låt oss jubla till Herrens ära
  och hylla vår klippa, vår räddning!
  Låt oss träda fram inför honom och tacka,
  hylla honom med sång och spel!
 2. Ty en stor Gud är Herren,
  en stor konung över alla gudar.
  I hans hand är jordens djup,
  och bergens toppar är hans.
– Tryggve Lundén, Bibeln
Källor:
 • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
 • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
 • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se
Noter att ladda ner