Rubens rosa (Blek blev den röda rosens prakt)

hymn för Feria sexta ad completorium, plagal dorisk

Språk: svenska – Tonart: låg – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Språk: svenska – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
 1. Rubens rosa tunc palluit,
  dum Nati mortem doluit,
  virgo, quem vox Prophetica
  dixit passurum talia.
 2. Aurum in luto conditur,
  quo totus mundus emitur,
  dum Christus terræ traditur
  nec surrecturus creditur.
 3. Mariæ spes non periit,
  plebs tota quamvis abiit.
  hæc sola fidem tenuit,
  sperans quod ipse dixerit.
 4. O lucernam clarissimam,
  quæ totam mundi machinam
  obumbratam caligine
  suo lustrabat lumine.
 5. Ramum columba deferens
  Noe signum clementiæ,
  Marie typym gesserat
  spem afferentis veniæ.
 6. Memento nostri domina,
  nostras mentes irradia,
  spe firma, fide integra,
  et charitate fervida.
 7. Maria Mater gratiæ,
  Mater misericordiæ,
  tu ab nos hoste protege,
  et hora mortis suscipe.
 8. Gloria tibi Domine,
  qui natus es de Virgine,
  cum Patre et Sancto Spiritu
  in sempiterna sæcula. Amen.
– Den heliga Birgitta (ca 1303–1373) och Petrus av Skänninge (d. 1378)
 1. Blek blev den röda rosens prakt,
  när Jungfrun sörjde Sonens död.
  Det av profeter blivit sagt,
  att han var född till sådan nöd.
 2. Det guld, som skall vår lösen bli,
  i mörka mullen bäddas ner,
  när Kristus jordas, och när vi
  ej tro att han skall uppstå mer.
 3. Maria hoppades ändå,
  fast alla andras hopp förgick.
  Hans nya liv hon trodde på,
  och hennes tro ej avbräck fick.
 4. Maria, detta klara ljus,
  med oförminskad glans har blänkt,
  allena här i jordens grus,
  som var i tvivlets natt försänkt.
 5. Den duvan, som ett budskap bär
  att floden stannat i sitt lopp,
  ett förebud om Jungfrun är,
  som om Guds misskund ger oss hopp.
 6. Kom oss ihåg, Vår dyra Fru,
  och lys vårt mörka hjärta opp!
  Orubblig tro förläna du,
  en kärlek varm, ett bergfast hopp!
 7. Maria, nådens moder,
  barmhärtighetens moder,
  värna oss mot fienden,
  och mottag oss i vår dödsstund.
 8. O Herre, ära vare dig,
  du som blivit född av Jungfrun,
  med Fadern och den Helige
  Ande i all evighet. Amen.
– Tryggve Lundén
Källor:
 • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
 • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
 • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se
Noter att ladda ner