Stella solem pariens (Stjärnan som föder solen)

litet responsorium för Feria quarta ad nonam, plagal lydisk

Språk: latin – Tonart: mellan – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

℟. Stella Solem pariens, surgit ut aurora.

℣. Quam cœli curia, laude canit decora.

℣. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

℟. Stjärnan som föder solen, rinner upp som en morgonrodnad.

℣. Himmelens hov hyllar henne med fager lovprisning.

℣. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

– Tryggve Lundén
Källor:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se
Noter att ladda ner