Angeli, Archangeli

antiphon Monday Lauds authentic Doric

Language: Latin – Key: low – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Latin – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Angeli, Archangeli, Virtutes, Potestates, Principatus, Dominationes, Throni,
Cherubim et Seraphim Regem cœlorum, pro Virgine, quam sibi in Reginam præelegit, collaudate,
nos quoque ad ipsorum laudem dignos efficite.

Änglar, ärkeänglar, krafter, väldigheter, makter, troner, keruber och serafer,
prisen samfällt himlakonungen för den jungfruns skull, som han åt sig utvalt till drottning.
Gören även oss värdiga att instämma i deras lovprisning.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se