Vadstena 6

Birgittasång – Cantus sororum

Välkommen att bekanta dig med några av sångerna som ingick i birgittasystrarnas tidegärd Cantus sororum på 1400-talet bl.a. i Nådendal. Denna hemsida ger dig möjlighet att stämma in i den tidlösa bönesången, i den ständigt pågående lovsången i birgittinerklostret. Vi välkomnar alla – oavsett kön – att delta i sången som ursprungligen var nunnornas.

Faktadelen presenterar kort Heliga Birgitta, bakgrunden till Cantus sororum samt själva tidegärden och dess sånger.

Här finner du olika slags sånger, allt från korta invitatorier till antifoner, responsorier och hymner med flera verser. Sångerna är inspelade i olika tonlägen och spelas upp med video så att det är lätt att förstå och sjunga med.  Vissa av sångerna finns även på svenska. Det är också möjligt att printa ut noterna.

Läs mer

Vadstena 7

Fakta

Här kan du läsa om bakgrunden till Cantus sororums eller Systrarnas sångs tillkomst! En kort historik om den Heliga Birgitta, om bakgrunden till Cantus sororum och Ängelns diktamen, om själva tidegärden och dess uppbyggnad.

Cantus Vallis Gratiæ

Musiken finns även utgiven som ett album på Spotify, Apple Music och Youtube med namnet Cantus Vallis Gratiæ.

Sångerna

Här kommer du till sångerna!

De flesta sångerna sjungs på latin enligt originalet. Svenska översättningar av Tryggve Lundén finns vid varje sång. Sofia Lindroos och Valter Maasalo har anpassat svensk text till vissa sånger. Arbetet har gjorts med tillstånd samt med största respekt för kompositör, ursprungsmelodi och översättning.

Ett notblad att printa ut finns vid varje sång. Tryckta med tillstånd. Cantus sororumsångbok utgiven 2015 av Hilkka-Liisa Vuori och Tuomo Pulkkinen har använts som källa.

Angeli, Archangeli
antifon | måndag | laudes
Annuntietur in universa terra
antifon | fredag | non
Ave Maria
invitatorium | torsdag | matutin
Ave Regina celorum, Mater
antifon | tisdag | vesper
Ave Regina cælorum
antifon | måndag | completorium
Benedicamus Virginis Filio
lovsång | söndag | laudes
Benedicamus in laudem Patris
lovsång | lördag | laudes
Benedicamus pro nativitate
lovsång | fredag | vesper
Benedicamus quem nobis ora
lovsång | tisdag | non
Benedicta terra
stort responsorium | måndag | nocturnum
Converte Domina
antifon | måndag | nocturnum
Eva Mater hosti consentiens
stort responsorium | tisdag | nocturnum
Gaude æternaliter
antifon | torsdag | non
Iam lætaris
antifon | lördag | non
In manus tui Filii
litet responsorium | söndag | vesper
In pace Patris æterni
litet responsorium | fredag | completorium
Lumen verum
antifon | tisdag | vesper
Lux Deus indeficiens
hymn | söndag | vesper
Maria, Maria
antifon | lördag | non
Maria, summæ Trinitatis
stort responsorium | söndag | nocturnum
O Maria, dignissimum vehiculum
stort responsorium | söndag | nocturnum
O Trinitatis gloria
hymn | söndag | matutin
O amabilis Virgo
antifon | söndag | nocturnum
O florens rosa
antifon | onsdag | vesper
O quam glorifica luce
hymn | söndag | laudes
O veneranda Trinitas
hymn | söndag | prim
Quæ est ista quæ ascendit
antifon | lördag | laudes
Regem virginis Filium
invitatorium | fredag | matutin
Rubens rosa
hymn | fredag | vesper
Sis tu æterne Deus
antifon | måndag | laudes
Stella solem pariens
litet responsorium | onsdag | sext
Summæ Trinitati
stort responsorium | söndag | nocturnum
Trinum Deum
invitatorium | söndag | matutin
Tu miro micans lumine
hymn | onsdag | laudes
Veni Creator Spiritus
hymn | tisdag | prim
Vidit Virgo
litet responsorium | fredag | ters