OP Birgitta 2

Fakta

Här kan du läsa om Cantus sororums tillkomst! En kort historik om den Heliga Birgitta, lite om bakgrunden till skapandet av Cantus sororum och Ängelns diktamen samt om själva tidegärden och dess uppbyggnad.

Heliga Birgitta
OP Birgitta 5
Kort historik om den Heliga Birgitta (1303–1373) Läs mer
Bakgrund
OP Birgitta 4
Bakgrunden till Cantus sororum och Ängelns diktamen Läs mer
Vår Frus tidegärd
Vadstena 6
Om Vår Frus tidegärd – Systrarnas sång Läs mer
Gregoriansk sång
Directorium chorii Linköping T 229 2v
Kort inledning till gregoriansk sång och dess tolkning Läs mer
Om sångerna
Directorium chorii Linköping T 229 20v
Inledning till sångtyperna i Cantus sororum Läs mer
Boktips
Vadstena 2
Här några tips på böcker och artiklar du kan läsa ifall du vill veta mera! Läs mer