Ave Regina cælorum

antifon måndag completorium autentisk mixolydisk

Språk: svenska – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos
Språk: svenska – Tonart: låg – Sjungs av: Valter Maasalo

Ave Regina cælorum,
ave Domina Angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa,
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Hell dig, himladrottning,
hell dig, änglarnas härskarinna,
var hälsad, du rot, var hälsad, du port,
genom vilken ljuset framträtt här i världen.

Gläd dig, du ärorika Jungfru,
skönare än allt annat!
Farväl, du allra fagraste!
Bed till Kristus för oss!

– Tryggve Lundén
Källor:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se