O florens rosa

antifon onsdag vesper autentisk frygisk

Språk: latin – Tonart: låg – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Språk: latin – Tonart: mellan – Sjungs av: Valter Maasalo
Språk: svenska – Tonart: mellan – Sjungs av: Sofia Lindroos
Språk: svenska – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos
Språk: svenska – Tonart: mellan – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

O Florens rosa,
Mater Domini speciosa,
O Virgo mitis,
O fecundissima vitis,
Clarior aurora,
Pro nobis jugiter ora.

O prunkande ros,
Herrens ädla moder,
milda Jungfru,
du fruktsamma vinträd,
klarare än morgonrodnaden,
bed städse för oss!

– Tryggve Lundén
Källor:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se