O veneranda Trinitas

hymn Sunday Prime plagal Doric

Language: Latin – Key: low – Sung by: Valter Maasalo
Language: Latin – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

1. O veneranda Trinitas,
o trium una Deitas,
lustra vero nos lumine
pro Virginis precamine.

2. Quam Matrem ante sæcula,
lucis æternæ sanxeras,
ut bona semper agere,
cernamus mala fugere.

3. Maria Mater gratiæ,
Mater misericordiæ,
tu ab nos hoste protege,
et hora mortis suscipe.

4. Gloria tibi Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen.

1. O vördnadsfulla Trefaldighet,
tre och likväl en enda Gud,
upplys oss med det sanna ljuset,
på förbön av Jungfrun.

2. Som du före seklerna utvalde
till att bliva det eviga ljusets moder,
så att vi se att alltid göra
det goda och undfly det onda.

3. Maria, nådens moder,
barmhärtighetens moder,
värna oss mot fienden
och mottag oss i vår dödsstund.

4. O Herre, ära vare dig,
du som blivit född av Jungfrun,
med Fadern och den Helige
Ande i all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se