Stella solem pariens

short responsory Wednesday Sext plagal Lydian

Language: Latin – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

℟. Stella Solem pariens, surgit ut aurora.
℣. Quam cœli curia, laude canit decora.
℟. Surgit ut aurora.
℣. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
℟. Stella Solem pariens, surgit ut aurora.

℟. Stjärnan som föder solen, rinner upp som en morgonrodnad.
℣. Himmelens hov hyllar henne med fager lovprisning.
℟. Rinner upp som en morgonrodnad.
℣. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.
℟. Stjärnan som föder solen, rinner upp som en morgonrodnad.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se