Trinum Deum

invitatory Sunday Mattins plagal Doric

Language: Swedish – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos
Language: Swedish – Key: low – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Latin – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Trinum Deum et unum pronis mentibus adoremus.
Virginique Matri gratulantibus animis iugiter iubilemus.

1. Venite, exultemus Domino,
iubilemus Deo salutari nostro :
præoccupemus faciem eius in confessione,
et in psalmis iubilemus ei.

2. Quoniam Deus magnus Dominus,
et Rex magnus super omnes Deos :
quoniam non repellet Dominus plebem suam,
quia in manu eius sunt omnes fines terræ,
et altitudines montium ipse conspicit.

3. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud,
et aridam fundaverunt manus eius :
venite, adoremus, et procidamus ante Deum :
ploremus coram Domino qui fecit nos,
quia ipse est Dominus Deus noster :
nos autem populus eius et oves pascuæ eius.

4. Hodie si vocem eius audieritis,
nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione,
secundum diem tentationis in deserto:
ubi tentaverunt me patres vestri,
probaverunt, et viderunt opera mea.

5. Quadraginta annis proximus fui generationi huic,
et dixi: semper hi errant corde :
ipsi vero non cognoverunt vias meas :
quibus iuravi in ira mea :
si introibunt in requiem meam.

6. Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum, amen.

– Den heliga Birgitta, Petrus av Skänninge, Ps. 95

Låtom oss med tjänstvilliga själar tillbedja Gud, den ende och trefaldige.
Låtom oss med lyckönskningar städse hylla den jungfruliga modern.

1. Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!

2. Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.

3. Ty hans är havet, som han har gjort,
och fasta landet, som hans händer format.
Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud och vi hans folk,
fåren i hans hjord.

4. Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!
Förhärda inte era hjärtan,
som den gången vid Massa i öknen,
där era fäder satte mig på prov,
prövade mig fast de sett vad jag gjort.

5. I fyrtio år var jag led på det släktet
och sade: Detta folk far vilse,
de känner inte mina vägar.
Och jag svor i min vrede:
Aldrig skall de nå fram till min viloplats.

6. Ära vare Fadern och Sonen,
och den Helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen,
nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.

– Tryggve Lundén, textanpassning Sofia Lindroos och Valter Maasalo, verser Ps. 95
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se