Veni Creator Spiritus

hymn Tuesday Prime authentic Doric

Language: Latin – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

1. Veni Creator Spiritus,
qui Prophetarum cordibus
illapsus es ut canerent,
Deum nasci de Virgine.

2. Qui Paraclitus diceris,
sis consolator miseris,
huius precatu Virginis,
quam castam Matrem feceris.

3. Maria Mater gratiæ,
Mater misericordiæ,
tu nos ab hoste protege,
et hora mortis suscipe.

4. Gloria tibi Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen.

1. Kom, skapande Ande, du som gled
in i profeternas hjärtan,
så att de kunde sjunga
att Gud skulle födas av en jungfru.

2. Du som kallas Hugsvalaren,
trösta de elända,
på förbön av den Jungfru,
som du gjort till en kysk moder.

3. Maria, nådens moder,
barmhärtighetens moder,
värna oss mot fienden
och mottag oss i vår dödsstund.

4. O Herre, ära vare dig,
du som blivit född av Jungfrun,
med Fadern och den Helige Ande
i all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se