Annuntietur in universa terra

antifoni perjantai yhdeksäs hetki autenttinen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Annuntietur in universa terra quam magnifice fecit,
quem nobis peperit sponsa Regis æterni,
in pulvere clausus est,
ut de pulvere plasmatos in regno claritatis collocaret,
a morte captus est,
ut mortis auctorem captivaret,
fregit mortis clausuras
vitæque ianuam patefecit.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Må man på hela jorden förkunna hur härlig han är,
han som den evige Konungens brud födde åt oss,
han som lades i stoftet
och förde de av stoft danade till ljusets rike,
han som fjättrades av döden
för att kunna fjättra dödens upphovsman,
han som bröt dödens riglar
och banade väg till livet.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se