Soffi Vadstena 6.jpg

Birgittasång – Cantus sororum

Välkommen att bekanta dig med några av sångerna som ingick i birgittasystrarnas tidegärd Cantus sororum på 1400-talet bl.a. i Nådendal. Denna hemsida ger dig möjlighet att stämma in i den tidlösa bönesången, i den ständigt pågående lovsången i birgittinerklostret.

Faktadelen presenterar kort Heliga Birgitta och bakgrunden till Cantus sororum samt själva tidegärden.

Här finner du olika slags sånger, allt från korta invitatorier till antifoner och hymner med flera verser. Sångerna är inspelade i olika tonlägen och spelas upp med video så att det är lätt att förstå och sjunga med.  Vissa av sångerna finns även på svenska. Det är också möjligt att skriva ut noterna.

Läs mer

Soffi Vadstena 7.jpg

Fakta

Här kan du läsa om bakgrunden till Cantus sororums eller Systrarnas sångs tillkomst! En kort historik om den Heliga Birgitta, om bakgrunden till Cantus sororum och Ängelns diktamen, om själva tidegärden och dess uppbyggnad.

Sångerna

Här kommer du till sångerna!

De flesta sångerna sjungs på latin enligt originalet. Svenska översättningar av Tryggve Lundén finns vid varje sång. Sofia Lindroos och Valter Maasalo har anpassat svensk text till vissa sånger. Arbetet har gjorts med tillstånd samt med största respekt för kompositör, ursprungsmelodi och översättning. En utprintbar not finns vid varje sång. Tryckta med tillstånd.

Angeli, Archangeli (Änglar, ärkeänglar)
antifon – Feria secunda ad laudes
Ave Maria (Hell dig, Maria)
invitatorium – Feria quinta ad matutinum
Ave Regina cælorum (Hell Dig, himlarnas Drottning)
antifon – Feria secunda ad completorium
Iam lætaris (Nu fröjdas du)
antifon – Sabbato ad vesperas
Maria, Maria
antifon – Sabbato ad vesperas
Maria, summæ Trinitatis (Maria, den höga Trefaldighet)
stort responsorium – Dominica ad nocturnum
O amabilis Virgo (O älskansvärda Jungfru)
antifon – Dominica ad nocturnum
O florens rosa (O prunkande ros)
antifon – Feria quarta ad completorium
Regem Virginis Filium (Konungen, Jungfruns Son)
invitatorium – Feria sexta ad matutinum
Rubens rosa (Blek blev den röda rosens prakt)
hymn – Feria sexta ad completorium
Stella solem pariens (Stjärnan som föder solen)
litet responsorium – Feria quarta ad nonam
Trinum Deum (Gud, den trefaldige)
invitatorium – Dominica ad matutinum
Veni Creator Spiritus (Kom, skapande Ande)
hymn – Feria tertia ad primam
Vidit Virgo (Jungfrun såg)
litet responsorium – Feria sexta ad sextam