Sofia och Valter.JPG

Om oss

Sofia Lindroos har fungerat som koordinator för projektet Cantus sororum – Systrarnas sång. Hon har valt ut sångerna samt anpassat svensk text till en del av dem samt står för de flesta texterna på hemsidan. Hon har även medverkat med sång samt fungerat som producent vid inspelningarna. Sofia arbetar som frilansmusiker, sångare, violinlärare och kördirigent. MuM Sibelius-Akademin 2001 Helsingfors.

Valter Maasalo har arbetat med notutskrifterna, textanpassningar (psalmverserna) videoklippen, IT-arbetet med hemsidan samt medverkat som sångare. Valter har även bidragit med text till hemsidan. Valter arbetar inom IT-branschen som konsult, dessutom är han verksam inom musikens område som sångare, arrangör, tonsättare och editör. Han är en av Finlands främsta tolkare av gregoriansk sång.

Vi tackar:

Varmt tack till Kottby kyrka och Åggelby församling i Helsingfors för inspelningsdagarna 22.–24.5.2019. Tack till ljudtekniker Mika Koivusalo!

Varmt tack till bidragsgivarna: Fredagssällskapets fond vid Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors, Otto A. Malms donationsfond och Nygréns stiftelse. Vi riktar även vårt varmaste tack till Gunnel Lundén för tillstånd att publicera Tryggve Lundéns översättningar. Musikdoktor Hilkka-Liisa Vuoris hjälp och vägledning har varit av största vikt för projektets framskridande. Varmt tack!

Alla fotografier är tagna av Sofia och Valter i Vadstena klosterkyrka och Olaus Petri kyrka i Helsingfors.