OP_Birgitta_2.JPG

Fakta

Här kan du läsa om Cantus sororums tillkomst! En kort historik om den Heliga Birgitta, lite om bakgrunden till skapandet av Cantus sororum och Ängelns diktamen samt om själva tidegärden och dess uppbyggnad..

Heliga Birgitta
OP_Birgitta_5.JPG
Kort historik om den Heliga Birgitta (1303-1373) Läs mer
Bakgrund
Soffi Vadstena 4.jpg
Bakgrunden till Cantus sororum och Ängelns diktamen Läs mer
Vår Frus tidegärd
Soffi Vadstena 6.jpg
Om Vår Frus tidegärd – Systrarnas sång Läs mer
Boktips
Soffi Vadstena 1.jpg
Här några tips på böcker och artiklar du kan läsa ifall du vill veta mera! Läs mer