Vadstena 6

Vår Frus tidegärd

Om Vår Frus tidegärd – Systrarnas sång

Tidegärden är de åtta liturgiska bönegudstjänster som utgör stommen i klostrets vardag och till vilka man samlas för läsning, bön och lovsång på bestämda tider. I birgittinerklostret avlöstes brödernas gudstjänst av systrarnas högtidliga mariagudstjänst. Tiderna inleds på morgonnatten med matutin och avslutas på kvällen med completoriet. De exakta klockslagen kan variera i olika kloster och enligt årstid.

 • Matutin: tidig morgonbön före soluppgången kring kl. 3. Lat. matutinus ”(morgon)tidig”
 • Nocturnum: nattlig bön
 • Laudes: vid soluppgången. Lat. laus ”lov”, plural laudes
 • Prim: första bönestunden kl. 6
 • Ters: tredje stunden kl. 9
 • Sext: sjätte stunden kl. 12
 • Non: nionde stunden kl. 15
 • Vesper: kvällsbön kl. 18
 • Completorium: aftonbön kl. 21, dagens sista stund. Lat. ”avslutning, fullbordan”

Den birgittinska veckocykeln

Psaltarpsalmerna har en central position i tidegärden, och alla 150 psaltarpsalmer sjungs igenom varje vecka – så även i den birgittinska tidegärden. Varje dag har sitt givna tema i Cantus sororum och hela ordningen med läsningar och sånger upprepas enligt samma mönster varje vecka, oavsett kyrkoårets högtider.

Liturgin ger en systematisk framställning av hela frälsningshistorien ur Jungfru Marias perspektiv.  Den utreder i början av veckan den ännu inte skapade Maria i relation till den oskapade världen och Treenigheten, änglarna samt Gamla testamentets profeter och patriarker. Från onsdagen framåt följer vi med Maria som liknas vid morgonrodnaden och stjärnan som skall föda solen Kristus. Slutet av veckan handlar om Kristi lidande och moderns medlidande före Kristi himmelsfärd och Marie upptagning till himlen. Nedan en enkel uppställning:

 • Söndag (Dominica): Treenigheten och Maria ifrån evigheten kallad av Gud
 • Måndag (Feria secunda): Änglarna och Maria
 • Tisdag (Feria tertia): Patriarkerna och profeterna
 • Onsdag (Feria quarta): Marias födelse och ungdom
 • Torsdag (Feria quinta): Kristi födelse
 • Fredag (Feria sexta): Kristi lidande och Marias medlidande 
 • Lördag (Sabbato): Kristi uppståndelse och Marias upptagning till himlen

Tidegärdens sånger

I Cantus sororum finner vi olika slags sånger med olika benämningar och funktion i tidebönen.

 • Invitatorium: inledningssång. Lat. ”inbjudan”.
 • Antifon: växelsång; den korta refräng som inramar en psaltarpsalm. Av grekiskans antifonos, ”motljudande.”
 • Hymn: lovsång. Grek. húmnos.
 • Responsorium breve: kort svarssång. Lat. respondeo ”jag svarar”.
 • Responsorium prolixum: långt svar som sjöngs efter läsningarna.
 • Canticum: lovprisning, t.ex. Nunc dimittis (Simeons lovsång, Luk. 2:22–33) och Magnificat (Marias lovsång 1:46–55). Lat. canticum, ”sång.”
 • Benedicamus: uppmaningen Benedicamus Domino betyder ”Låt oss prisa Herren.”

Sångernas utförande

Birgitta utformade noggranna regler – Birgittas sångspegel – för hur man skulle sjunga lovsången till Gud. Viktigast var rådet att sjunga i all ödmjukhet, per omnia humilis. Ödmjukheten är den största dygden för birgittinerna överlag. Sångreglerna gällde särskilt nunnorna. Hon skriver: 

”Låt ej sången vara slapp, ej svag, ej bekymmerslös, utan ädelmodig, allvarlig, enhetlig och förverkligad med all ödmjukhet.” Sankta Birgitta E 4

Och:

”Själen är nämligen inte fri från skuld, ifall sångaren gläder sig mer av noterna än av innehållet som hon sjunger och det är fullständigt motbjudande i Guds ögon, ifall ljudet höjer sig högre för lyssnarnas än för Guds skull.” Sankta Birgitta E 4

En dag med Systrarnas sång

Tidegärdens uppbyggnad

Alla morgnar inleddes med invitatorium och psalm 95 (Ps. 94 i Biblia Vulgata): Venite exultemus Domino, på svenska ”Kom, låt oss jubla till Herrens ära”.

För att ge en överblick av hur en dag i klostret kunde se ut visar vi nedan tidegärdens innehåll under den första dagen, d.v.s. Dominica (söndag).

Under nokturnen lästes eller reciterades varje morgon tre av de tjugoen läsestyckena ur Ängelns predikan. Som svar sjöngs de stora responsorierna (Responsorium prolixum). Flera av söndagens sånger finns som exempel på hemsidan – några även med anpassningar till svenska. Före och mellan sångerna förekom även versikler, välsignelser, trosbekännelser, växelläsningar samt lovsånger. 

Ad matutinum:

 • Invitatorium: Trinum Deum (Gud, den trefaldige) – Psalmus 94
 • Hymnus: O Trinitatis gloria (Trefaldighetens ära skön)

Ad nocturnum:

 • Antiphona: O amabilis Virgo –  Psalmus (psaltarpsalm) 2
 • Antiphona: O susceptor – Psalmus 3
 • Antiphona: Interveniente te – Psalmus 4
 • Lectio prima (läsestycke 1) – Responsorium prolixum: Summae Trinitati 
 • Lectio secunda (läsestycke 2) – Responsorium prolixum: O Maria, dignissimum vehiculum 
 • Lectio tertia (läsestycke 3) – Responsorium prolixum: Maria, summae Trinitatis (Maria, den höga Trefaldighet)
 • Te Deum

Ad laudes:

 • Antiphona: Domum tuam, Domine – Psalmi et Canticum 92, 99, 62, 66, Daniel 3, 148, 149, 150
 • Hymnus: Alme Pater cui Filium
 • Antiphona: Benedictus Dominus Deus Israel – Canticum Zachariae (Sakarias’ lovsång: Luk. 1:68-79)
 • Benedicamus Virginis Filio 

Ad primam:

 • Hymnus: O veneranda Trinitas
 • Antiphona: O speciose – Psalmus 44, Psalmus 118
 • Responsorium breve
 • Oratio
 • Benedicamus Domino

Ad tertiam, ad sextam, ad nonam:

Innehöll antifoner, psalmer och små responsorier likt i Ad primam.

Ad vesperas:

 • Antiphona: Beati metuentes – Psalmi 110, 111, 112, 147
 • Hymnus: Lux Deus
 • Antiphona: Patrem cum Filio – Canticum Beate Mariae (Marias lovsång: Luk. 1:46-55 )
 • Benedicamus

Ad completorium:

 • Antiphona: Iucundum est eis – Psalmi 131, 132, 133
 • Responsorium breve: In manus tui Filii
 • Hymnus: In Genitore Genitus
 • Antiphona: O Regis pacifici – Canticum Simeonis (Simeons lovsång: Luk. 2:29-32)
 • Antiphona: Alma redemptoris Mater 

Litteratur och internetkällor

Lundén,Tryggve 1976a. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.

Vuori, Hilkka-Liisa 2012. Heliga Birgitta – Europas skyddshelgon, Päivi Setälä & Eva Ahl-Waris (red.). Orig. Pyhä Birgitta – Euroopan suojeluspyhimys, Otava 2003, Stockholm: Societas Sanctae Birgittae.

Vuori, Hilkka-Liisa (red.). 2015. Cantus Sororum, Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.

NEs encyclopedi: Matutin.

Wikipedia samt Wiktionary: Invitatorium, antifon, hymn, Benedicamus Domino, Magnificat.

By Sofia Lindroos