Vadstena 6

Birgittalainen hetkipalvelus

Birgitan hetkipalveluksesta eli Sisarten lauluista

Hetkipalvelus koostuu kahdeksasta rukoushetkestä, jotka muodostavat luostarin arjen perustan, ja jolloin kokoonnutaan tiettyinä ajankohtina kuulemaan sanaa, rukoilemaan ja laulamaan ylistystä. Birgittalaisluostarissa munkkien jumalanpalvelusta seurasi välittömästi nunnien juhlallinen Maria-painotteinen jumalanpalvelus. Päivittäiset rukoushetket aloitti aamuyön matutinum ja päättyivät illalla completoriumiin. Tarkat kellonajat saattoivat vaihdella luostarista toiseen ja vuodenajan mukaan.

 • Matutinum: varhainen aamuhartaus ennen auringonnousua n. klo 3. Lat. ”aamuinen”.
 • Nocturnum: yöllinen rukous.
 • Laudes: auringon noustessa. Lat. laus ”ylistys”, monikossa laudes.
 • Prima: ensimmäinen tunti, klo 6.
 • Tertia:  kolmas tunti, klo 9.
 • Sexta: kuudes tunti, klo 12.
 • Nona: yhdeksäs tunti, klo 15.
 • Vesper: iltahartaus klo 18.
 • Completorium: myöhäinen hartaus klo 21, päivän viimeinen rukoushetki. Lat. ”päättyminen, täyttyminen”

Birgittalainen viikko

Psalmeilla on keskeinen rooli hetkipalveluksessa, ja kaikki 150 psalmia lauletaan läpi viikoittain – näin myös birgittalaisessa hetkipalveluksessa. Kullakin viikonpäivällä on määrätty aihepiiri Cantus sororumissa, ja lukukappaleet sekä laulut toistuvat saman kaavan mukaan joka viikko riippumatta kirkkovuoden juhlapyhistä.

Liturgiassa koko pelastushistoria esitellään järjestelmällisesti Neitsyt Marian näkökulmasta. Viikon aluksi tutkitaan Mariaa, jota ei vielä ole luotu, suhteessa luomattomaan maailmaan sekä Kolminaisuuteen, enkeleihin ja Vanhan testamentin profeettoihin ja patriarkkoihin. Keskiviikosta lähtien kuljetaan Marian mukana verraten häntä aamuruskoon ja tähteen, joka synnyttäisi Kristus-auringon. Viikon lopulla käsitellään Kristuksen kärsimystä ja äidin myötätuntoa ennen kuin Kristus astuu taivaaseen ja Mariakin otetaan sinne. Tässä yksinkertainen esitys:

 • Sunnuntai (dominica): Kolminaisuus ja Jumalan ikuisuudesta kutsuma Maria
 • Maanantai (feria secunda): Enkelit ja Maria
 • Tiistai (feria tertia): Patriarkat ja profeetat
 • Keskiviikko (feria quarta): Marian syntymä ja nuoruus
 • Torstai (feria quinta): Kristuksen syntymä
 • Perjantai (feria sexta): Kristuksen kärsimys ja Marian myötätunto
 • Lauantai (sabbato): Kristuksen ylösnousemus ja Marian taivaaseenottaminen

Hetkipalveluksen laulut

Cantus sororumissa vastaan tulee monenlaisia lauluja monine nimityksineen, kullakin tarkoituksensa hetkipalveluksessa.

 • Invitatorium: johdantolaulu. Lat. ”kutsu”.
 • Antifoni: vuorolaulu; psalmia kehystävä lyhyt kertosäe. Kreikan sanasta antifonos ”vastaan soiva”.
 • Hymni: ylistyslaulu. Kr. húmnos.
 • Responsorium breve: lyhyt vastauslaulu. Lat. respondeo ”vastata”.
 • Responsorium prolixum: pitkä vastaus, lauletaan lukukappaleen jälkeen.
 • Canticum: ylistys, esim. Nunc dimittis (Simeonin ylistys, Luuk. 2:22–33) ja Magnificat (Marian ylistys Luuk. 1:46–55). Lat. canticum, “laulu”.
 • Benedicamus: kehotus Benedicamus Domino merkitsee ”Ylistäkäämme Herraa.”

Laulujen esittäminen

Birgitta laati tarkat ohjeet – Birgitan laulupeilin – kuinka Jumalan ylistykseksi tuli laulaa. Ohjeet olivat erityisesti nunnille. Hän kirjoitti:

Älköön laulu olko velttoa, heikkoa älköönkä huolimatonta, vaan jaloa, vakavaa ja yhtenäistä ja toteutettu kaikessa nöyryydessä. Pyhä Birgitta E 4

Sekä:

Sielu ei nimittäin ole syyllisyydestä vapaa, jos laulaja iloitsee enemmän nuoteista kuin asiasta jota laulaa, ja on täysin vastenmielistä Jumalan silmissä, jos ääni kohoaa enemmän kuulijoiden kuin Jumalan tähden. Pyhä Birgitta E 4

Päivä Sisarten laulun parissa

Hetkipalveluksen rakenne

Joka aamu alkaa invitatoriumilla ja psalmilla 95 (Ps. 94 Biblia Vulgatassa): Venite exultemus Domino, suomeksi ”Nyt iloiten laulakaa Herralle”.

Yleissilmäykseksi siitä, miltä luostarin päiväohjelma saattoi näyttää, esitetään alla ensimmäisen päivän (Dominica, sunnuntai) hetkipalveluksen sisältö.

Nocturnumissa luettiin tai resitoitiin joka aamu kolme 21:sta Enkelisaarnan lukukappaleesta. Vastausmusiikkina laulettiin suuria responsorioita (responsorium prolixum). Useat sunnuntain lauluista ovat saatavilla sivustolla, muutamat ruotsiksi sovitettunakin. Ennen lauluja ja niiden väleissä tuli pieniä lukukappaleita, siunauksia, uskontunnustuksia, vuorolauluja sekä ylistyslauluja.

Ad matutinum:

 • Invitatorium: Trinum Deum – Ps. 94
 • Hymnus: O Trinitatis gloria

Ad nocturnum:

 • Antiphona: O amabilis Virgo – Ps. 2
 • Antiphona: O susceptor – Ps. 3
 • Antiphona: Interveniente te – Ps. 4
 • Lectio prima (1. lukukappale) – Responsorium prolixum: Summæ Trinitati
 • Lectio secunda (2. lukukappale) – Responsorium prolixum: O Maria, dignissimum vehiculum
 • Lectio tertia (3. lukukappale) – Responsorium prolixum: Maria, summæ Trinitatis
 • Te Deum

Ad laudes:

 • Antiphona: Domum tuam, Domine – Ps. et Canticum 92, 99, 62, 66, Daniel 3, 148, 149, 150
 • Hymnus: Alme Pater cui Filium
 • Antiphona: Benedictus Dominus Deus Israel – Canticum Zachariæ (Sakariaan kiitosvirsi, Luuk. 1:69–79)
 • Benedicamus Virginis Filio

Ad primam:

 • Hymnus: O veneranda Trinitas
 • Antiphona: O speciose – Ps. 44, 118
 • Responsorium breve
 • Oratio
 • Benedicamus Domino

Ad tertiam, ad sextam, ad nonam:

Antifoneja, psalmeja ja pieniä responsorioita kuten primassa.

Ad vesperas:

 • Antiphona: Beati metuentes – Ps. 110, 111, 112, 147
 • Hymnus: Lux Deus
 • Antiphona: Patrem cum Filio – Canticum Beate Mariæ (Marian kiitosvirsi, Luuk. 1:46–55)
 • Benedicamus

Ad completorium:

 • Antiphona: Iucundum est eis – Ps. 131, 132, 133
 • Responsorium breve: In manus tui Filii
 • Hymnus: In Genitore Genitus
 • Antiphona: O Regis pacifici – Canticum Simeonis (Simeonin kiitosvirsi, Luuk. 2:29–32)
 • Antiphona: Alma redemptoris Mater

Kirjallisuutta ja internet-lähteitä

Lundén,Tryggve 1976a. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.

Vuori, Hilkka-Liisa 2012. Heliga Birgitta – Europas skyddshelgon, Päivi Setälä & Eva Ahl-Waris (toim.). Alkup. Pyhä Birgitta – Euroopan suojeluspyhimys, Otava 2003, Tukholma: Societas Sanctae Birgittae.

Vuori, Hilkka-Liisa (toim.). 2015. Cantus Sororum, Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.

NE-sanakirja: Matutin.

Wikipedia, Wiktionary: invitatorium, antifoni, hymn, benedicamus Domino, Magnificat.

Kirj. Sofia Lindroos