Sångerna

Här kommer du till sångerna!

De flesta sångerna sjungs på latin enligt originalet. Svenska översättningar av Tryggve Lundén finns vid varje sång. Sofia Lindroos och Valter Maasalo har anpassat vissa texter till den ursprungliga sången. Arbetet har gjorts med tillstånd samt med största respekt för kompositör, ursprungsmelodi och översättning. En utprintbar not finns vid varje sång. Tryckta med tillstånd.

Psalm 95 sjöngs varje dag vid matutinen. Den finns här anpassad till svenska i sin helhet invid första dagens invitatorium. Lägg märke till hur tonspråket i psalmen varierar enligt dagens tema. Hymnen O Trinitatis gloria ur söndagens matutin finns på svenska med Tryggve Lundéns metriska översättning. Samma hymnmelodi sjungs på latin i O veneranda Trinitas ur samma dags prim.

Antifonen O amabilis Virgo visar på jungfruns upphöjda position i Vår Frus tidegärd och både text och musik uttrycker Marias ställning i frälsningshistorien. Här finns även tillfogade ett par av psalmverserna som sjöngs till. Ur söndagens tideböner har vi även valt ut ett av de stora responsorierna, vilka vanligen sjöngs just i början av dagen i Nocturnum. Maria, summæ Trinitatis sjungs på svenska med anpassad text enligt Tryggve Lundéns översättning.  Hymnen Lux Deus ur vespern är en bön om att Guds oförgängliga ljus ska stanna kvar i våra hjärtan när solens strålar lämnar oss. 

I antifonen Angeli ur måndagens Laudes hör vi ett medeltida sätt att ackompanjera: en av sångarna stannar på en bordunton under versen. Kvällens sista antifon sjungs på svenska, Hell dig himlarnas Drottning (Ave Regina cœlorum). Maria är upphöjd till “änglarnas härskarinna”, och hon som är “skönare än allt annat” uppmanas be för oss alla. 

Veni creator Spiritus från tredje dagens prim är en birgittinsk variant av en av de mest kända latinska hymnerna. 

Onsdagens tema är Marias födelse och ungdom. Stella solem pariens  är ett av de två stora responsorierna på hemsidan, ett kortare sådant. Maria liknas vid stjärnan som föder solen Kristus. Ur den fjärde dagens tideböner finns även completoriets sista sång, O florens rosa, både på latin och svenska. Maria beskrivs som en ros, klarare än morgonrodnaden. 

Den femte dagen inleds med de bekanta latinska orden Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. Maria är full av nåd och Herren är med henne. Hon tog emot uppdraget att föda Kristus. Hon blev Guds moder.

De sorgsna tongångarna i morgonnattens invitatorium och psalm talar om fredagens tema: Kristi lidande och Marias medlidande. Ett litet responsorium Vidit Virgo – en musikalisk pärla – har vi valt till denna hemsida. I completoriets hymn Rubens rosa, berättas om hur Maria ensam hoppades och trodde på det Jesus sagt, när alla andra avföll. Den sjungs på svenska i Lundéns metriska översättning.

Lördagens tema är Kristi uppståndelse och Marias upptagning till himmelen. Antifonerna ur vespern, Iam lætaris och Maria, Maria, finns här i versioner även på svenska.