Maria, Maria

antifon för Sabbato ad vesperas, autentisk dorisk

I den här antifonen avviker vi från den melodi som finns i de medeltida källorna. Viveca Servatius noterar ett oväntat kvinthopp efter orden ”Bevara oss” (”Ab hostis”) vilket leder melodin att sluta på höga d. Vi valde att transponera melodin där en kvart ner och fortsätter från e på orden ”från den gamla fiendens” (”antiqui mille millenis”). Då stiger melodin inte så högt och slutar skönt på a.

Servatius, Viveca (1990). Cantus sororum, Musik- und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des Birgittinischen Eigenrepertoires. Nova series 12. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Språk: svenska – Tonart: låg – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Språk: svenska – Tonart: hög – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Språk: svenska – Tonart: mellan – Sjungs av: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Maria, Maria, totius sanctitatis tu principalis gemma,
nos tibi humiliter, da servire,
et ab hostis antiqui mille millenis fraudibus conserva, Maria.

Maria, Maria, du all helighets ojämförliga smycke,
unna oss att ödmjukt tjäna dig!
Bevara oss, Maria, från den gamle fiendens tusen sinom tusen svek!

– Tryggve Lundén
Källor:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se
Noter att ladda ner