Maria, Maria

antiphon Saturday None authentic Doric

Language: Swedish – Key: low – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Swedish – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Latin – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Maria, Maria, totius sanctitatis tu principalis gemma,
nos tibi humiliter, da servire,
et ab hostis antiqui mille millenis fraudibus conserva, Maria.

Maria, Maria, du all helighets ojämförliga smycke,
unna oss att ödmjukt tjäna dig!
Bevara oss, Maria, från den gamle fiendens tusen sinom tusen svek!

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se