Maria, Maria

antifoni lauantai yhdeksäs hetki autenttinen doorinen

Kieli: ruotsi – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: ruotsi – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Maria, Maria, totius sanctitatis tu principalis gemma,
nos tibi humiliter, da servire,
et ab hostis antiqui mille millenis fraudibus conserva, Maria.

Maria, Maria, du all helighets ojämförliga smycke,
unna oss att ödmjukt tjäna dig!
Bevara oss, Maria, från den gamle fiendens tusen sinom tusen svek!

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se