Maria, summæ Trinitatis

suuri responsorio sunnuntai nocturnum plagaaninen doorinen

Kieli: ruotsi – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

℟. Maria, summæ Trinitatis,
te et omnia in se concludentis domicilium,
omnium virtutum floribus redimitum,
dispensatrix prudentissima,
circumda miseros protectione tua,
et refove famelicos tua benigna providentia.

℣. Respice propitia pericula populorum,
captivorum gemitus, tribulationes orphanorum,
ut omnes sibi sentiant tuam providentiam profuisse.

℟. Et refove famelicos tua benigna providentia.

℣. Gloria Patri, et Filio, et spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

℟. Et refove famelicos tua benigna providentia.

– Den heliga Birgitta (ca 1303–1373) och Petrus av Skänninge (d. 1378)

℟. Maria, du hemvist för den allrahögsta Trefaldigheten,
som innesluter dig och allting i sig,
du som är smyckad med alla dygders blomster,
du allra visaste nådeförmedlarinna,
omgiv de olyckliga med ditt beskydd,
livnär de hungrande med din välvilliga omsorg.

℣. Se barmhärtigt till folkens faror,
de fångnas klagan, de föräldralösas bekymmer,
ja måtte alla förnimma hur du har bistått och hjälpt.

℟. Livnär de hungrande med din välvilliga omsorg.

℣. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.

℟. Livnär de hungrande med din välvilliga omsorg.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se