O Trinitatis gloria

hymni sunnuntai matutinum plagaaninen doorinen

Kieli: ruotsi – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos

1. O Trinitatis gloria
cœlestis decus curiæ,
sponsa regis altissimi,
suique Mater filii.

2. Te Deus ab initio,
sanxit Reginam gloriæ,
super cuncta quæ fecerat,
te dominam patraverat.

3. Unde poli, tellus, mare,
et quidquid in se continent,
te laudant iure debito,
tam gratam summo Domino.

4. Virgo Deo gratissima,
cunctorum quæ creaverat,
sibi gratos nos effice,
quos sanguine redemerat.

5. Maria Mater gŕatiæ,
Mater misericordiæ,
tu nos ab hoste protege,
et hora mortis suscipe.

6. Gloria tibi Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen.

1. Trefaldighetens ära skön,
du prydnad för Guds helgons hov!
Vår högste Konungs brud du var,
hans Son du i ditt sköte bar.

2. Till härlighetens drottning Gud
ifrån begynnelsen dig smort.
Ja, över det han skapat har,
till härskarinna krönt du var.

3. Av himmel och av jord och hav
och allt som lever däruti
med rätta du besjungen är,
du som för Herren Gud är kär.

4. Av allt som skapat är av Gud
du honom allra kärast är.
Giv, att hans ynnest blir vår lott,
han som för oss i döden gått.

5. Maria, nådens moder god,
barmhärtighetens hulda mor,
oss skydda mot vår oväns hot,
och tag oss i vår dödsstund mot!

6. O Herre, ära vare dig,
du som av Jungfrun blivit född,
med Fadern och den Helge And’
nu och uti all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se