Quæ est ista quæ ascendit

antifoni lauantai laudes autenttinen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Quæ est ista, quæ ascendit sicut aurora consurgens,
pulchra ut luna, electa ut sol,
terribilis ut castrorum acies ordinata.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Vem är hon, som stiger upp såsom morgonrodnanden,
skön såsom månen, utvald såsom solen,
överväldigande såsom en härskara?

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se