Ave Regina celorum, Mater

antiphon Tuesday Vespers authentic Doric

Language: Swedish – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Swedish – Key: low – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Ave Regina cælorum,
Mater Regis Angelorum,
o Maria, flos Virginum,
velut rosa, vel lilium,
funde preces ad Filium
pro salute fidelium.
Alleluia, alleluia.

Hell dig, himladrottning,
moder till änglarnas Konung,
o Maria, du jungfrurnas blomster,
lik en ros eller lilja,
frambär böner åt din Son
för de troendes frälsning.
Halleluja, halleluja.

– Tryggve Lundén, textanpassning Sofia Lindroos och Valter Maasalo
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se