O quam glorifica luce

hymn Sunday Lauds authentic Doric

Language: Swedish – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

1. O quam glorifica luce choruscas,
stirpis Davidicæ regia proles!
Sublimis residens, Virgo Maria,
supra cæligenas ætheris omnes.

2. Tu cum virgineo Mater honore,
Angelorum Dómino pectoris aulam
Sacris visceribus casta parasti;
Natus hinc Deus est corpore Christus.

3. Quem cunctus venerans orbis adorat,
cui nunc rite genu flectitur omne;
A quo nos, petimus, te veniente,
abiectis tenebris, gaudia lucis.

4. Hoc largire Pater luminis auctor,
Natum per proprium, Flamine Sancto.
Qui tecum nitida vivit in æthera
Regnans, ac moderans sæcula cuncta. Amen.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

1. O i vilket härligt ljus strålar du icke,
du Davids konungsliga ättling, Jungfru
Maria, som tronar i höjden,
högt ovan alla himmelska andeväsen!

2. Du blev moder med jungfrulig ära,
du beredde åt änglarnas Herre
en kysk boning i ditt heliga inre.
Så kunde Kristus födas i köttet.

3. Honom, som hela skapelsen tillbeder,
honom för vilken varje knä rätteligen göjer sig,
honom bedja vi, genom din förmedling,
att vi måtte undfly mörkret och komma till ljusets glädje.

4. Förläna oss detta, Fader, du ljusets upphovsman,
genom din enfödde Son i den Helige Ande,
som med dig lever och regerar
i den ljusa höjden i all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se