Iam lætaris

antiphon Saturday None plagal Phrygian

Language: Latin – Key: low – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Swedish – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos

Iam lætaris, Domina nostra, in his, quæ dicta tibi sunt.
Ingressa es domum Domini gestans coronam honoris æterni.
Cum Angelis igitur lætantibus Deo jubilet omnis terra.

– Saint Birgitta (ca 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Nu fröjdas du, Vår Fru, åt allt som blivit dig sagt.
Du har trätt in i Herrens hus, försedd med den eviga hederns krona.
Må alltså hela jorden tillsammans med de glada änglarna jubla i Gud.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se