O Maria, dignissimum vehiculum

great responsory Sunday Nocturn authentic Phrygian

Language: Latin – Key: middle – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

O Maria, dignissimum vehiculum, per quod Rex gloriæ
languentes pauperes visitare dignatus est.

Per te quoque pretiosi lapides de valle nostra in montem Domini
ad reparationem cœlestis Ierusalem iugiter deferuntur.

℣. Infer igitur cordibus nostris eius veram dilectionem,
qui per te ad nos venit.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

O Maria, du allra värdigaste bärstol, i vilken härlighetens Konung
värdigats besöka oss fattiga och sjuka,

genom dig frambäras beständigt dyrbara stenar från vår dal till Herrens berg
för att bygga det himmelska Jerusalem.

℣. Ingjut i våra hjärtan en uppriktig kärlek till honom,
som värdigats komma till oss genom dig.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se