Tu miro micans lumine

hymn Wednesday Lauds plagal Mixolydian

Language: Latin – Key: high – Sung by: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Language: Latin – Key: low – Sung by: Valter Maasalo

1. Tu miro micans lumine, Maria stella nautica, nos a mortis voragine perduc ad regna cœlica.
2. Tu nectare suavior, cunctis te prægustantibus, tu solis luce clarior, te cernere conantibus.
3. Tu vere fragrans lilium, cuius odore trahitur ad te Deus, ut habeat te sibi domicilium.
4. Ergo pie nos miseros, trahe tua fragrantia, ne trahamur ad inferos, a mundi petulantia.
5. Maria, mater gratiæ, Mater misericordiæ, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe.
6. Gloria tibi Domine, qui natus es de Virgine, cum Patr’ et Sancto Spiritu, in sempiterna sæcula. Amen.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

1. Maria, du ledstjärna på haven,
som strålar med sällsam glans,
led oss ur dödens djup
till himmelriket!

2. Du är ljuvare än nektar
för alla som få smaka dig.
Du är klarare än solens ljus
för dem som sträva efter att skåda dig.

3. Du är i sanning en doftande lilja,
ty genom din vällukt blir Gud
dragen till dig, så att han skall kunna inrätta
dig till sin boning.

4. Drag fördenskull milt
oss elända med din vällukt,
så att vi icke genom världens lockelser
bliva dragna till helvetet.

5. Maria, nådens moder god,
barmhärtighetens hulda mor,
oss skydda mot vår oväns hot,
och tag oss i vår dödsstund mot!

6. O Herre, ära vare dig,
du som av Jungfrun blivit född,
med Fadern och den Helge And’
nu och uti all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Sources:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se