Angeli, Archangeli

antifoni maanantai laudes autenttinen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Angeli, Archangeli, Virtutes, Potestates, Principatus, Dominationes, Throni,
Cherubim et Seraphim Regem cœlorum, pro Virgine, quam sibi in Reginam præelegit, collaudate,
nos quoque ad ipsorum laudem dignos efficite.

Änglar, ärkeänglar, krafter, väldigheter, makter, troner, keruber och serafer,
prisen samfällt himlakonungen för den jungfruns skull, som han åt sig utvalt till drottning.
Gören även oss värdiga att instämma i deras lovprisning.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se