O amabilis Virgo

antifoni sunnuntai nocturnum autenttinen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos
Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

O amabilis Virgo, a Deo super montem sanctum suum Sion Regina constituta,
fac nos Filio tuo servire in timore et exultare ei cum tremore.

1. Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?

2. Astiterunt reges terrae,
et principes convenerunt in unum adversus Dominum,
et adversus christum ejus.

– Ps. 2

O älskansvärda Jungfru, du som av Gud är insatt såsom drottning på hans heliga berg Sion,
lär oss att tjäna din Son i gudsfruktan och att vördnadsfullt lovsjunga honom.

1. Varför är folken i uppror,
varför detta gagnlösa mummel?

2. Jordens kungar reser sig
och furstarna gaddar sig samman mot Herren
och hans smorde.

– Tryggve Lundén, Bibeln
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se