Converte Domina

antifoni maanantai nocturnum plagaaninen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Converte, Domina, Mater gaudii,
luctum nostrum in gaudium,
et circumda nos lætitia,
ut lætantes annuntiemus Dei veritatem.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Vår Fru, du glädjens moder,
förvandla vår gråt till fröjd,
och omgjorda oss med glädje,
så att vi glada må förkunna Guds sannfärdighet.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se