Lumen verum

antifoni tiistai vesper plagaaninen fryyginen

Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Lumen verum quod nobis protulisti, o stella clarissima,
nos ubique circumfulgeat eliminando tenebras mortis a nostris sensibus.

1. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
2. Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
3. Quod parasti ante faciem omnium populorum.
4. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuæ Israel.
5. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6. Sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum, amen.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378), Lk. 2:29–32

Det sanna ljus, som du har förlänat oss, o allra klaraste stjärna,
må överallt kringstråla oss och fördriva dödens mörker från våra hjärtan.

1. Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat.
2. Ty mina ögon har skådat frälsningen.
3. Som du har berett åt alla folk.
4. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.
5. Ära vare Fadern och Sonen, och den Helige Ande.
6. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

– Tryggve Lundén, Lk. 2:29–32
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se