Summæ Trinitati

suuri responsorio sunnuntai nocturnum autenttinen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Summæ Trinitati, simplici Deo,
una divinitas, æqualis gloria,
coæterna maiestas, Patri, Prolique, Sanctoque Flamini,
qui totum subdit suis orbem legibus.

℣. Præstet nobis gratiam Trinus Deus et unus,
cui ab æterno, o Maria, summæ placuisti.

℣. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Den allrahögsta Trefaldigheten, som samtidigt är en enda Gud,
tillkommer en och samma gudom, en likvärdig härlighet och
samma eviga majestät, Fadern, Sonen och den Heliga Ande.
Han underkastar hela världen sina lagar.

℣. Måtte den trefaldige och ende Guden beskära oss sin nåd,
han, för vilken du, o Maria, var högeligen välbehaglig alltifrån evighet.

℣. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se