Sis tu æterne Deus

antifoni maanantai laudes autenttinen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Sis tu æterne Deus æternaliter benedictus
pro tuæ Matris æterna gloria,
quam ineffabili laude glorificant cœtus Angelici,
quam tremiscunt inferorum cunei,
cuius ope salvari speramus nos peccatores miseri,
hinc laus, honor et gloria tibi benigne conditor
resonet in sæcula.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Må du, evige Gud, vara evigt välsignad
för din moders outsägliga ära,
hon, vilken änglaskarorna förhärliga med outsägligt lov,
hon för vilken underjordens horder bäva,
hon genom vars hjälp vi arma syndare hoppas bliva frälsta.
Lov, heder och ära må fördenskull ägnas dig, milde Skapare,
i all evighet.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se