Benedicta terra

suuri responsorio maanantai nocturnum plagaaninen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Benedicta terra, cuius flores non marcescunt,
cuius fructus vita est omnium viventium,
tribuens omni carni nutrimentum.

℣. Vere hæc terra est Virgo Mater,
flores eius opera, fructus Filius suus.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Välsignad vare den jord, vars blommor icke vissna,
vars frukt är livet för allt levande
och beskär föda för allt kött.

℣. Denna jord är sannerligen jungfrumodern,
blommorna äro hennes gärningar, frukten är hennes Son.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se