In pace Patris æterni

lyhyt responsorio perjantai kompletorio plagaaninen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

In pace Patris æterni dormiit et requievit.

℣. Qui nascens clauso Virginis utero prodiit,
triumphans in mortis clausuris detineri non valuit.

℣. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

I den evige Faderns frid insomnar han och vilar han.

℣. Han som vid sin födelse framgick ur Jungfruns stängda moderliv,
han triumferade och kunde icke kvarhållas i dödens fjättrar.

℣. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se