Ave Maria

invitatorio torstai matutinum autenttinen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: matala – Laulaa: Sofia Lindroos
Kieli: latina – Sävellaji: korkea – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum.

1. Venite, exultemus Domino,
iubilemus Deo salutari nostro :
præoccupemus faciem eius in confessione,
et in psalmis iubilemus ei.

2. Quoniam Deus magnus Dominus,
et Rex magnus super omnes Deos :
quoniam non repellet Dominus plebem suam,
quia in manu eius sunt omnes fines terræ,
et altitudines montium ipse conspicit.

– Ps. 95

Hell dig, Maria, full av nåd. Herren är med dig.

1. Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!

2. Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.

– Tryggve Lundén, textanpassning Sofia Lindroos och Valter Maasalo, verser Ps. 95
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se