Benedicamus quem nobis ora

benedicamus tiistai yhdeksäs hetki plagaaninen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Benedicamus, quem nobis ora prophetica
nasci spondebant ex Matre criminis nescia, Domino.

℟. Deo dicamus gratias.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Låtom oss prisa Herren, om vilken den profetiska munnen
lovade att han skulle födas av en syndfri jungfru.

℟. Gud vare tack.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se