Eva Mater hosti consentiens

suuri responsorio tiistai nocturnum autenttinen doorinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Eva Mater hosti consentiens
seipsam cum viro eliminavit a gloria,
vitam commutans in mortem.
Cuius felix filia Deo obediens
hostem supplantavit, gloriam restituit,
mortem fugavit.

℣. Laus Deo sit et gloria,
qui fragili matri talem providit filiam,
quæ et sui Genitoris est effecta Genitrix.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378)

Moder Eva samtyckte till fienden
och utestängde därigenom sig själv och sin man från härligheten.
Hon bytte ut livet mot döden.
Hennes saliga dotter, som var lydig Gud,
förtrampade fienden, återställde härligheten,
förjagade döden och återförde livet.

℣. Lov och ära vare Gud,
som åt den bräckliga modern utsåg en sådan dotter,
en dotter, vilken dessutom utvaldes till att föda honom som hade fött henne.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se