Gaude æternaliter

antifoni torstai yhdeksäs hetki autenttinen miksolyydinen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo
Kieli: ruotsi – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos, Valter Maasalo

Gaude æternaliter intacta Mater quæ omnibus omnia facta es:
Trinitati summa gloria, angelis lætitia,
captivis liberatrix, ægrotantibus curatrix,
desolatis consolatrix, iustis promotrix,
reis adiutrix, Filio Dei Genitrix.
Benedicta sis tu perhenniter,
et benedictus fructus ventris tui.

1. Magnificat anima mea Dominum.
2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
3. Quia respexit humilitatem ancillæ suæ : ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
4. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.
5. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.
6. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
7. Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
8. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
9. Suscepit israel puerum suum, recordatus misericordiæ suæ.
10. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sǽcula.
11. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen.

– Saint Birgitta (ca. 1303–1373), Petrus of Skänninge (d. 1378), Lk. 1:46–55

Gläd dig evärdligen, okränkta moder, som blivit allt för alla,
den högsta ära för Trefaldigheten, glädje för änglarna,
den som befriar fångarna, den som botar de sjuka,
den som tröstar bedrövade, den som gynnar de rättfärdiga,
den som hjälper syndarna, Guds Sons moder,
välsignad vare du för evigt
och välsignad din livsfrukt.

1. Min själ prisar Herrens storhet.
2. Min ande jublar över Gud, min frälsare.
3. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
4. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.
5. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.
6. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.
7. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
8. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
9. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder.
10. Att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.
11. Ära vare Fadern och Sonen, och den Helige Ande.
12. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

– Tryggve Lundén, Lk. 1:46–55
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se