Lux Deus indeficiens

hymni sunnuntai vesper plagaaninen fryyginen

Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Valter Maasalo
Kieli: latina – Sävellaji: keski – Laulaa: Sofia Lindroos

1. Lux Deus indeficiens,
cedente solis radio,
illustra domicilium
pie nostrorum cordium.

2. Qui Virginem inhabitans
fulgebas super æthera,
nunc habitans in æthere
nos infimos illumina.

3. O stella, Solem pariens,
mortis tenebras effuga,
quas solet hostis invidus
vagis inferre mentibus.

4. Ut sopitis corporibus,
Deo corda adhæreant,
voluntas semper maneat
ad nutum prompta Domini.

5. Correctrix cogitatuum,
verborum sis et actuum
ut, te iuvante, omnia
tuo nato sint placita.

6. Maria, Mater gratiæ,
Mater misericordiæ,
tu ab nos hoste protege,
et hora mortis suscipe.

7. Gloria tibi Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen.

1. O Gud, du oförgängliga ljus,
lys nådigt upp våra hjärtans
hemvist, nu när solens
strålar lämna oss.

2. Medan du bodde i Jungfrun,
strålade du ändå ovan stjärnorna.
Lys upp oss ringa jordevarelser,
du som nu bor i höjden.

3. O stjärna, du som fött solen,
förjaga dödens mörker,
vari den avundsjuke fienden
brukar inhölja svaga själar.

4. Så att våra hjärtan hålla fast vid Gud
ännu när kropparna ligga försänkta i sömn,
och så att viljan alltid må vara beredd
att följa Herrens anvisning.

5. Rätta du våra tankar,
ord och gärningar,
så att med din hjälp allt
månde vara din Son välbehagligt.

6. Maria, nådens moder,
barmhärtighetens moder,
värna oss mot fienden
och mottag oss i vår dödsstund.

7. O Herre, ära vare dig,
du som blivit född av Jungfrun,
med Fadern och den Helige Ande
i all evighet. Amen.

– Tryggve Lundén
Lähteet:
  • Lundén, Tryggve 1976a/b. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge: Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd I/II. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27–28.
  • Vuori, Hilkka-Liisa (red.) 2015. Cantus sororum. Helsinki: Vox Silentii ry. and the Catholic Information Centre, Catholic Church in Finland.
  • Bibeltexterna © Svenska Bibelsällskapet – www.bibeln.se